Anmeldelsesskema for "Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU".
 
 
 
 
Oplysninger om anmelder
 
 
 
Udfyld venligst email adressen på den projektansvarlige.

Hvis spørgsmål angående anmeldelsen skal stilles til andre end den projektansvarlige, fx en forskningsassistent, udfyld venligst feltet Øvrige kontaktpersoner.


  
 
Email*
 
 
 
Fakultets navn*
 
 
 
Instituttets navn*
 
 
 
Navn på projektansvarlig*
 
 
 
Oplysninger på øvrige kontaktpersoner (angiv navn og ansættelsessted)
 
 
 
Personer med nuværende/tiltænkt adgang til data (angiv navn og ansættelsessted)
 
 
 
 
 
 
Hvor opbevares de oplysninger, som behandles?
 
 
 
Den dataansvarlige er SDU, når projektet er tilknyttet et institut/center på universitetet.

En databehandler er en ekstern part, som behandler oplysninger efter den dataansvarliges instruks og på den dataansvarliges vegne. Fx Danmarks Statistik, SurveyXact, OPEN, Sundhedsdatastyrelsen og evt. samarbejdsparter.

  
 
Opbevares oplysninger hos den dataansvarlige?*
 
 
 
Bruges databehandlere udenfor SDU?*
 
 
 
Angiv navn(e) og adresse(r) på databehandlere udenfor SDU
 
 
 
Beskriv databehandlerens funktion
 
 
 
Er der indgået databehandleraftale
 
 
 
Angiv Acadre journalnummer for databehandleraftalen
 
 
 
 
 
 
Hvilken IT-løsning benyttes?
 
 
 
Det anbefales, så vidt det er muligt, at benytte en af de af RIO og It-Service godkendte opbevaringsløsninger. Hvis du/i er i tvivl om hvilken løsning der egner sig bedst til Jeres projekt, anbefaler vi hurtigst muligt at kontakte Erik B. Madsen fra IT-service.

Der må forventes væsentlig længere sagsbehandlingstid, hvis der benyttes en anden opbevaringsløsning end de godkendte.

  
 
Vælg hvilken godkendt IT-løsning, der gøres brug af
 
 
 
Hvis ikke-godkendt IT-løsning bruges, angiv løsningen her
 
 
 
 
 
 
 
 
Betegnelse og formål
 
 
 
Du kan finde en vejledning til behandling af personoplysninger, herunder vejledning til behandlingshjemmel på SDUs hjemmeside. Linket åbner i et nyt vindue/fane.
  
 
Projektets titel*
 
 
 
Beskriv projektets formål*
 
 
 
Hjemmelsgrundlag for behandling af personoplysninger*
 
 
 
Hvor kommer data fra? F.eks. Spørgeskemaundersøgelser, Databaser, Interviews, Observationer, Lyd, Video, Registre, Patientjournaler, Videregivet fra andre forskningsprojekter mv.*
 
 
 
Bruges data udelukkende til forskning eller statistik*
 
 
 
 
 
 
Generel beskrivelse
 
 
 
Følgende typer af behandling indgår:
Her skal opregnes de IT-programmer, der benyttes til databehandling, samt de typer af behandling, der er omfattet af anmeldelsen, fx SPSS.

Samtidig skal den proces oplysningerne gennemgår fra indsamling til sletning/anonymisering beskrives.


Du kan finde en vejledning til behandling af personoplysninger, herunder vejledning til behandlingshjemmel på SDUs hjemmeside. Linket åbner i et nyt vindue/fane.
  
 
Hvilke IT programmer bruges til databehandling?*
 
 
 
Beskriv processen for oplysningerne fra indsamling til sletning/pseudonymisering/anonymisering*
 
 
 
Bliver data pseudonymiseret?*
 
 
 
Hvornår i processen bliver data pseudonymiseret
 
 
 
 
 
 
Øvrige forhold, nødvendige tilladelser
 
 
 
Bemærk, datatilsynsgodkendelsen er en tilladelse til at behandle og opbevare data, når de er modtaget. Der kræves ofte andre godkendelser/tilladelser til at måtte få data/gennemføre undersøgelsen.

Tilladelser sendes efterfølgende til SDU RIO

  
 
Foreligger der tilladelse fra Det videnskabsetiske komitésystem?*
 
 
 
Hvis nej, har du søgt tilladelse og afventer svar
 
 
 
Foreligger der tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed?*
 
 
 
Hvis nej, har du søgt tilladelse og afventer svar
 
 
 
Tilladelse fra REC (SDU's etiske komité)
 
 
 
Er der ansøgt om tilladelse fra REC (SDU's etiske komité)
 
 
 
Hvis andre tilladelser foreligger, noter hvem tilladelsen kommer fra
 
 
 
 
 
 
Der behandles følgende oplysninger
 
 
 
Almindelige personoplysninger*
 
 
 
Racemæssig eller etnisk oprindelse*
 
 
 
Politisk overbevisning*
 
 
 
Religiøs eller filosofisk overbevisning*
 
 
 
Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold*
 
 
 
Helbredsoplysninger*
 
 
 
Genetiske data*
 
 
 
Biometriske data med det formål entydigt at identificere en person*
 
 
 
En persons seksuelle forhold/orientering*
 
 
 
Strafbare forhold*
 
 
 
Biologisk materiale*
 
 
 
Hvor opbevares det biologiske materiale?
 
 
 
 
 
 
Kategorier af registrerede og oplysningstyper
 
 
 
Her gives en beskrivelse af
  • Hvilke kategorier/grupper af personer, der behandles oplysninger om (personkredsen)
  • Et skøn over antallet af personer
  • Angivelse af hvilke oplysninger, der behandles for hver kategori/gruppe af personer. Vær specifik for hver personkategori
 
 
Personkategori A*
 
 
 
Antal personer i Personkategori A
*
 
 
 
Der behandles følgende typer af oplysninger for Personkategori A*
 
 
 
 
 
Personkategori B
 
 
 
Antal personer i Personkategori B
 
 
 
Der behandles følgende typer af oplysninger for Personkategori B
 
 
 
 
 
Personkategori C
 
 
 
Antal personer i Personkategori C
 
 
 
Der behandles følgende typer af oplysninger for Personkategori C
 
 
 
 
 
Personkategori D
 
 
 
Antal personer i Personkategori D
 
 
 
Der behandles følgende typer af oplysninger for Personkategori D
 
 
 
 
 
Personkategori E
 
 
 
Antal personer i Personkategori E
 
 
 
Der behandles følgende typer af oplysninger for Personkategori E
 
 
 
 
 
Personkategori F
 
 
 
Antal personer i personkategori F
 
 
 
Der behandles følgende typer af oplysninger for Personkategori F
 
 
 
 
 
 
Påbegyndelse
 
Dato for projektets påbegyndelse*
 
 
 
Hvornår begyndes dataindsamling?*
 
 
 
 
 
 
Sletning
 
 
 
Angiv venligst datoer i formatet DD-MM-ÅÅÅÅ
  
 
Dato for projektets afslutning*
 
 
 
Dato for oplysningernes sletning, anonymisering eller overførsel til rigsarkivet*
 
 
 
Håndtering af personoplysninger ved projektets afslutning*
 
 
 
 
 
Hvis der skal videregives oplysninger til andre uden for SDU:

Videregivelse er når persondata overføres til en anden selvstændig dataansvarlig.

SDU RIO godkender videregivelse, såfremt videregivelse sker til en dataansvarlig etableret i EU.

SDU RIO videresender anmodningen til Datatilsynets behandling, såfremt videregivelsen sker til en dataansvarlig etableret udenfor EU.

Bemærk, at udtalelsen ikke er en tilladelse til videregivelse. Tilladelse til videregivelse skal søges separat, følg dette link