Anmodning om ændring til et allerede godkendt projekt hos SDU
 
 
 
 
Oplysninger om den projektansvarlige for projektet, der ønskes ændret
 
 
 
Den oplyste email skal være den samme, som emailadressen på den projektansvarlige på det projekt, der ønskes ændret.
  
 
Email*
 
 
 
Navn på projektansvarlig for projektet*
 
 
 
Øvrige kontaktpersoner og email
 
 
 
 
 
 
Oplysninger om projektet, der ønskes ændret og de ønskede ændringer
 
 
 
Anmeldelsesnummer for projekt, der ønskes ændret*
 
 
 
Titel på projekt, der ønskes ændret*
 
 
 
Ønskede ændringer*